Řídící a monitorovací systémy

Jednou z našich dalších služeb je vývoj informačních systému a mobilních aplikací. Dokážeme realizovat kompletní zakazkové řešení pro správu a monitoring. Řešení od základu stavíme na míru Vašim potřebám.

Oprávněný přístup podle rolí, vzdálený přístup, mobilní aplikace pro příjem notifikací v realném čase (např. oznámení havárie, zachycení odchylky stroje), monitoring výrobního procesu, produkce výrobního stroje a mnoho dalšího. Všechny naše systémy vyhovují požadavkům nové směrnice Evropské unie o nakládání s osobními údaji – GDPR.

Primárně se zaměřujeme na:

 • Multiplatformní aplikace (iOS, Android, Web, Windows, Linux, MacOS)
 • Webové informační systémy
 • Neuronové sítě

VDS - Vibration Diagnostic System

Ve spolupráci s předním dodavatelem vibračních čidel jsme vytvořil vlastní vibrodiagnostický systém.

Zavedení vibrační analýzy pomocí systému VDS je zásadně nový přístup k řízení provozu strojů, což zvyšuje spolehlivost, snižuje počet nepředvídaných poruch, náhlých havárií, zvyšuje životnost zařízení a snižuje náklady na plánované preventivní opravy o 50-60 %.

Použití VDS ve výrobě dává příležitost přejít na údržbu strojů podle jejich skutečného technického stavu, eliminuje potřebu výměny funkčních částí stroje a několikrát snižuje provozní náklady.

Praxe užití vibrační analýzy v podnicích posloužila základem pro vytvoření autonomního systému, který se implementovanou neuronovou síti s každým novým osazením zlepšuje a predikuje s větší přesností aktuální stav soustrojí a blížící se poruchy.

Výhody systému VDS:

 • průběžný monitoring parametrů
 • diagnostika poruch
 • plná dálková kontrola nad technickým stavem zařízení

Snížení provozních nákladů a ztrát z prostojů zařízení v důsledku:

 • snížení pravděpodobnosti náhlých poruch
 • údržby dle skutečného stavu strojů
 • včasné diagnostiky a prognózy vývoje poruch pomoci neuronové sítě
 • odhadu zbytkové životnosti součásti, dílů a soustrojí obecně
 • podrobné analýzy záznamu havárii
 • dálkové kontroly parametrů a zkrácení doby vynucených prostojů zařízení
vds_2